Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorów konferencji na adres:

zdrowie.prokreacyjne@gmail.com